Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2012

szanuj
8901 80d4
Reposted fromboli boli viabomdia bomdia

October 24 2012

szanuj
0674 912f 500

October 22 2012

szanuj
2730 688b
Reposted fromjacie jacie viawiks wiks

October 16 2012

szanuj
W pewnym momencie, człowiek jest tak przyzwyczajony do samotności, że boi się zakochać.
Reposted frompsycha psycha viazatanczmy zatanczmy
szanuj
bądź dla mnie kimś, kogo nigdy nie miałam.
Reposted frommefir mefir viadepresja depresja
szanuj
Zaboli, gdy uświadomisz sobie, że tak naprawdę nikt na Ciebie nie czeka.
Reposted frommefir mefir viadepresja depresja

October 13 2012

szanuj

Wiesz co ? Mineło mi. nie będę walczyć o coś , co mnie niszczy.

Reposted frombomdia bomdia
szanuj

Cała sztuka życia polega na tym, aby pogodzić się z przeszłością .

Reposted frombomdia bomdia

October 10 2012

szanuj

nie ważne jak, ważne z kim.

Reposted frombomdia bomdia
szanuj

Musimy po prostu zaakceptować to, że ludzie zostaną w naszych sercach, nawet jeśli nie będzie ich w naszym życiu.

Reposted frombomdia bomdia

October 06 2012

szanuj
Reposted fromwhy why viagawecka gawecka

September 25 2012

szanuj
2401 d363
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viazrobto zrobto
szanuj

Mógłbyś się odezwać. Napisać smsa. Zadzwonić. Przyjść. Cokolwiek.

Reposted frombomdia bomdia
szanuj
Nie wolno tak rozkochiwać, aby potem sobie iść.
Reposted fromlabellavita labellavita

September 24 2012

szanuj
2248 7630
szanuj
Nie marnuj swojego życia, tylko dlatego, że w Twoim ktoś nie znalazł sobie miejsca.
szanuj
3308 cf50
szanuj
  Tak właśnie robią młodzi ludzie. Ciągle na coś czekają. Wydaje im sie, że życie jeszcze się nie zaczęło. Że zacznie się za tydzień, za miesiąc, ale jeszcze nie teraz. A potem nagle człowiek robi się za stary i wtedy zadaje się sobie pytanie, czym było całe to czekanie. Ale wtedy jest już za późno
— Izabela Sowa
szanuj
6654 7066
szanuj
5291 7195
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl